ศิษย์เก่ากจ.กลุ่มภาคกลางได้นัดพบปะพูดคุยกัน ณ.ร้านเพลินพอดี บางนา กทม. เมื่่อ 31 สค.62