ศิษย์เก่ากจ.กลุ่มภาคกลางได้นัดพบปะพูดคุยกัน ณ.ร้านเพลินพอดี บางนา กทม. เมื่่อ 31 สค.62

ชมภาพงานเจ้าคุณทหารเกษตรแฟร์ 9-17 กพ.62 ที่ผ่านมา

สมาคมฯเค้าตั้งใจจัดงานนี้มาก สำหรับปีหน้าครบรอบ๕๐ปี กจ. อยากจัดให้ยิ่งใหญ่มากขึ้น พี่ๆน้องๆเกษตรเจ้าคุณทหารมาร่วมกันคิดร่วมกันจัดน๊ะ

พี่ๆรุ่น1 ได้นัดพบปะสังสรรค์ร่วมกัน ที่อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 8 กค. 62

กิจกรรมปลูกต้นไม้และพัฒนาคณะฯร่วมกันระหว่างคณาจารย์นักศึกษาและศิษย์เก่าฯ