สมาคมฯ ขอแสดงความยินดีกับคุณจิราพร ลายลักษณ์ ศิษย์เก่าเกษตรเจ้าคุณทหารรุ่น12 ที่ไดรับรางวัลศิษย์เก่าเกียรติยศ "62ปี พระจอมเกล้าลาดกระบัง The Master of Innovation " ถือเป็นหนึ่งในความสำเร็จและความภาคภูมิใจอย่างยิ่ง ผู้ที่ทำให้สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเป็นที่รู้จักในโอกาสครบรอบ 62ปี ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าทั้ง12ท่านที่ได้สร้างคุณประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ และนี่คือส่วนหนึ่งในความภาคภูมิใจของสถาบันฯ ผู้ที่เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เยาวชนและนักศึกษาต่อไป