ในโอกาสครบรอบ๕๐ปีเกษตรเจ้าคุณทหาร สมาคมฯจัดทำสินค้าที่ระลึกให้สะสม ศิษย์เก่าที่ต้องการสั่งได้นะครับ