ท่านสามารถลงทะเบียนศิษย์เก่าเกษตรเจ้าคุณทหารได้ด้วยตนเอง หลังจากได้รับการอนุมัติแล้ว ท่านสามารถเข้าใช้ระบบได้

1. ศิษย์เก่าเกษตรเจ้าคุณทหาร สามารถทำการลงทะเบียนได้ที่ เมนู ฐานข้อมูลศิษย์เก่า>ลงทะเบียนศิษย์เก่า หรือ คลิกที่นี่

2. ทำการกรอกข้อมูล ตามความเป็นจริง

3. หลังจากที่ทำการส่งข้อมูลเข้าระบบ (Sign Up) แล้ว โปรดรอผลการอนุมัติจากทางผู้ดูแล

4. ท่านสามารถเข้าระบบได้โดยใช้ Username หรือ email ที่ท่านได้ทำการลงทะเบียน

5. โปรดใช้ email ที่ท่านใช้เป็นประจำ และหากไม่มีจดหมายตอบกลับ ขอให้ท่านตรวจสอบที่ junk mail