จับคู่ธุรกิจศิษย์เก่า

  • ไม่มีกระทู้แสดง
  
 สมาคมฯ ขอเรียนเชิญศิษย์เก่าฯทุกรุ่น
ได้มีส่วนร่วมการทำประชาคมการใช้พื้นที่ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร
โดยทั้งนี้ ขอให้ส่งรายชื่อผู้แทนรุ่น (รุ่นละ 2 ท่าน) เข้าร่วมประชุม เพื่อทำประชาคมการใช้พื้นที่ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร
คลาดว่าการประชุมไม่เกิน 4 ครั้ง เพื่อจะได้รวบรวมความคิดเห็นของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้เป็นแนวทางเดียวกัน
โดยครั้งแรกขอนัดประชุม ในวันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. ถึง 16.00 น.
จะจัดการประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ Zoom โดยลิ้งค์เข้าร่วมประชุมจะนำส่งให้ท่านต่อไป
ติดต่อเข้าร่วมประชุม
นุ่ม โทร. 081-792-5745 Line ID: kasetkmitl
 
 
 

รายชื่อผู้สนับสนุน