ศิษย์เก่าดีเด่น ในวาระครบรอบ ๕๐ปีเกษตรเจ้าคุณทหาร


คณะกรรมการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น โดยรุ่น๕เป็นประธานการคัดเลือกพี่รุ่น๑เป็นที่ปรึกษาและคณะกรรมการอีกหลายรุ่นหลายท่าน ทำการคัดเลือกได้ศิษย์เก่าดีเด่นดังนี้