จับคู่ธุรกิจศิษย์เก่า

  • ไม่มีกระทู้แสดง

กฐินสามัคคีทอด ณ.วัดเกาะเลิ่ง บางปะหัน อยุธยา เมื่อวันที 26 ตค.62 โดยอ.ธำรงค์,อ.น้ำทิพย์และอ.อำไพ มีศิษย์เก่ามาร่วมมากมายหลายรุ่น ชมบรรยากาศกัน

รายชื่อผู้สนับสนุน