ศิษย์เก่า กจ.9 นัดพบปะสังสรรค์กันที่ จ.นครนายก เมื่่อ 20 กค.62