คณะกรรมการสมาคมฯได้ไปเยี่ยมชมกิจการศูนย์เรียนรู้ทางการเกษตรของคุณสุกรรณ์ สังข์วรรณะ เกษตรเจ้าคุณทหารรุ่นที่ 15


ซึ่งประกอบอาชีพทางเกษตรกรรมทำนา แต่ได้เปิดพื้นที่เป็นศูนย์การเรียนรู้ทางการเกษตรผสมผสานให้แก่เกษตรกรทั่วไปรวมถึงนักศึกษาได้เข้ามาฝึกงานและทดลองปฏิบัติทฤษฎีทางการเกษตรใหม่ๆ เป็นศิษย์เก่าที่สร้างชื่อเสียงและทำประโยชน์ให้แก่สังคมเป็นอย่างสูง ทางสมาคมฯขอชื่นชมและนำเรื่องราวดีๆมาบอกต่อแก่ศิษย์เก่าทุกท่าน