งานภูมิภาคสัญจรภาคเหนือ จัดที่ร้านDetail Cafe อ.เมือง จ.นครสวรรค์ เมื่อวันที่ 10 ตค. 2563 ตามนโยบายการรวมกลุ่มกันของศิษย์เก่าเพื่อทำกิจกรรมภายในภูมิภาคฯ บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น

ในงานครั้งนี้ได้มีการแต่งตั้งกรรมการภาคเหนือ ดังนี้

1.คุณวิชัย                        กจ.8     กรรมการ
2. คุณบุญสวน  มณีท่าโพธิ์  กจ.8      กรรมการ

3. คุณอนุไชย  ไชโย          กจ.12    กรรมการ

ทั้งนี้จะมีการการแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมอีก จากภาคเหนือตอนบนซึ่งจะมีการจัดประชุมส่วนภาคเหนือตอนบนในครั้งต่อไป

ใน