กิจกรรมภูมิภาคสัญจรภายใต้นโยบายการรวมกลุ่มของศิษย์เก่าเจ้าคุณทหารตามภูมิภาคต่างๆ ซึ่งภาคอีสานจัดขึ้นที่ ฟาร์มควายแคระ อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม ของพี่สราวุติ เสร็จกิจ กจ.9

จัดขึ้นในวันที่ 3 ตค 2563 บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นดูภาพกัน 

 และได้มีมติแต่งตั้งศิษย์เก่าทำหน้าที่กรรมการภูมิภาคอีสานดังนี้

1. คุณสราวุธ เสร็จกิจ             ประธานภูมิภาคอีสาน

2. คุณสุทนต์  ขำบุญเกิด         กรรมการ

3. ดร.ไชยณรงค์ เศรษฐเชื้อ     กรรมการ

4. คุณพิสิฐ  ดีสนิท                กรรมการ

5. คุณธิติมา  ขันติยวิชย์          เหรัญญิก

รวมถึงแต่งตั้งกรรมการประจำจังหวัดพร้อมรับป้ายตัวแทนจังหวัด ตามเอกสารแนบท้ายนี้

และต่อด้วยงานพบปะสังสรรค์อดีตเด็กคลีนิคสัตว์ฯ พร้อบกับงานมอบป้ายที่ทำการสมาคมฯโคราชเมื่อวันเสาร์ที่ 13 มีค.64 ณ.ร้านพี่ทรงวุฒิ ประสงค์ทรัพย์ ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา ชมภาพ