กจ.8 ได้นัดพบปะสังสรรค์ เมื่อวันที 24 ตค.63 ณ.จังหวัดหนองคาย ดูภาพบรรยากาศกัน