งานเลี้ยงพบปะสังสรรค์ของรุ่น6 ณ.แม่ริม เชียงใหม่ วันที 8ธค.62 เชิญชมภาพบรรยากาศ