งานเลี้ยงพบปะสังสรรค์ รุ่น4 ณ.ไร่คุณนงลักษณ์ น้ำหนาว เพชรบรูณ์ เมื่อวันที่ 7ธค.62 มีศิษย์เก่าตั้งแต่รุ่นเกษตรนครปฐม,รุ่น1,2,3,4,5 และอาจารย์ที่เกษียณราชการแล้วมาร่วมด้วย เชิญชมภาพบรรยากาศ

คลิปวิดิโอ1 รุ่น4 น้ำหนาว จากyoutube.

คลิปวิดิโอ2 รุ่น4 น้ำหนาว จาก.youtube.

คลิปวิดิโอ3 รุ่น4 ณ.น้ำหนาว 7ธค.62