งานเลี้ยงพบปะสังสรรค์ รุ่น4 ณ.ไร่คุณนงลักษณ์ น้ำหนาว เพชรบรูณ์ เมื่อวันที่ 7ธค.62 มีศิษย์เก่าตั้งแต่รุ่นเกษตรนครปฐม,รุ่น1,2,3,4,5 และอาจารย์ที่เกษียณราชการแล้วมาร่วมด้วย เชิญชมภาพบรรยากาศ

คลิปวิดิโอ1 รุ่น4 น้ำหนาว จากyoutube.

คลิปวิดิโอ2 รุ่น4 น้ำหนาว จาก.youtube.

คลิปวิดิโอ3 รุ่น4 ณ.น้ำหนาว 7ธค.62

รุ่น 10 นัดพบปะสังสรรค์ ณ.ไทรโยค กาญจนบุรี เมื่อ 26 ตค.62

ศิษย์เก่า กจ.9 นัดพบปะสังสรรค์กันที่ จ.นครนายก เมื่่อ 20 กค.62

คณะกรรมการสมาคมฯได้ไปเยี่ยมชมกิจการศูนย์เรียนรู้ทางการเกษตรของคุณสุกรรณ์ สังข์วรรณะ เกษตรเจ้าคุณทหารรุ่นที่ 15


รายชื่อผู้สนับสนุน