รุ่น 10 นัดพบปะสังสรรค์ ณ.ไทรโยค กาญจนบุรี เมื่อ 26 ตค.62

ศิษย์เก่า กจ.9 นัดพบปะสังสรรค์กันที่ จ.นครนายก เมื่่อ 20 กค.62

คณะกรรมการสมาคมฯได้ไปเยี่ยมชมกิจการศูนย์เรียนรู้ทางการเกษตรของคุณสุกรรณ์ สังข์วรรณะ เกษตรเจ้าคุณทหารรุ่นที่ 15


ศิษย์เก่าดีเด่น ในวาระครบรอบ ๕๐ปีเกษตรเจ้าคุณทหาร