ภูมิภาคสัญจรภาคตะวันออก เป็นงานมอบป้ายที่ทำการตัวแทนศิษย์เก่าเกษตรเจ้าคุณทหารฯประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา ให้แก่คุณสิริศักดิ์ บุญใส กจ.11

งานภูมิภาคสัญจรภาคเหนือ จัดที่ร้านDetail Cafe อ.เมือง จ.นครสวรรค์ เมื่อวันที่ 10 ตค. 2563 ตามนโยบายการรวมกลุ่มกันของศิษย์เก่าเพื่อทำกิจกรรมภายในภูมิภาคฯ บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น

กิจกรรมภูมิภาคสัญจรภายใต้นโยบายการรวมกลุ่มของศิษย์เก่าเจ้าคุณทหารตามภูมิภาคต่างๆ ซึ่งภาคอีสานจัดขึ้นที่ ฟาร์มควายแคระ อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม ของพี่สราวุติ เสร็จกิจ กจ.9

กจ.8 ได้นัดพบปะสังสรรค์ เมื่อวันที 24 ตค.63 ณ.จังหวัดหนองคาย ดูภาพบรรยากาศกัน