สมาคมฯ ขอเรียนเชิญศิษย์เก่าฯทุกรุ่น
ได้มีส่วนร่วมการทำประชาคมการใช้พื้นที่ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร
โดยทั้งนี้ ขอให้ส่งรายชื่อผู้แทนรุ่น (รุ่นละ 2 ท่าน) เข้าร่วมประชุม เพื่อทำประชาคมการใช้พื้นที่ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร

ภูมิภาคสัญจรภาคตะวันออก เป็นงานมอบป้ายที่ทำการตัวแทนศิษย์เก่าเกษตรเจ้าคุณทหารฯประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา ให้แก่คุณสิริศักดิ์ บุญใส กจ.11

งานภูมิภาคสัญจรภาคเหนือ จัดที่ร้านDetail Cafe อ.เมือง จ.นครสวรรค์ เมื่อวันที่ 10 ตค. 2563 ตามนโยบายการรวมกลุ่มกันของศิษย์เก่าเพื่อทำกิจกรรมภายในภูมิภาคฯ บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น

กิจกรรมภูมิภาคสัญจรภายใต้นโยบายการรวมกลุ่มของศิษย์เก่าเจ้าคุณทหารตามภูมิภาคต่างๆ ซึ่งภาคอีสานจัดขึ้นที่ ฟาร์มควายแคระ อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม ของพี่สราวุติ เสร็จกิจ กจ.9

รายชื่อผู้สนับสนุน